Privacy

De persoonsgegevens die wij verwerken

Dehobbykweker.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

–  Voor- en achternaam.
–  Geslacht.
– Adresgegevens.
– Telefoonnummer.
– E-mailadres.
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
– Locatiegegevens.
– Gegevens over uw activiteiten op onze website.
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen bijvoorbeeld omdat onlinekabelshop.nl onderdeel is van een of meerdere advertentienetwerken.
– Internetbrowser en apparaat type.
– Bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dehobbykweker.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens voor de onderstaande doelen:

–  Het afhandelen van uw betaling.
–  Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
–  U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
–  U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
–  U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
–  Om goederen en diensten bij u af te leveren.
–  Wij analyseren uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen.
–  Wij volgen uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
–  Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn dit te doen, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  Daarna verwijderen we alle data die we van u hebben of gebruiken we de gegevens anoniem, omdat we die nodig hebben voor verschillende analyses en/of rapportages, waarmee wij onze aanbod en service kunnen verbeteren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven tevens wel verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Onlinekabelshop.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dehobbykweker.nl  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ(machine readable zone, de strook met de nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Uiteraard lossen wij het liefst de klacht zelf met u op.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de beveiliging van uw gegevens uiterst serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice.

Shop
0 items Cart

Attentie!

Voor je bestelt…

Onze website is momenteel volop in onderhoud en wij zijn achter de schermen hard aan het werk om binnen twee weken jullie te voorzien van een volledig functionerende en veilige webshop met correcte prijzen en duidelijke informatie. Het kan zijn dat op dit moment bepaalde producten of niet in voorraad zijn of verschillen van de daadwerkelijke prijzen. 

Wij verzoeken u om, alvorens het bestellen, telefonisch of per e-mail contact op te nemen met ons en te informeren naar de door u gewenste producten zodat wij u zo goed en snel mogelijk kunnen helpen.

Onze excuses voor enige ongemak wat dit mag veroorzaken.

Team De Hobbykweker

Shopping cart

close

Sign in

close

Scroll To Top
De website maakt gebruik van cookies De noodzakelijk c ookies zijn nodig om de website te laten functioneren.